КУПИ NEPTUNE KRILL OIL

Онлайн форма за поръчки

Важно

*Поръчки направени до 14ч. се изпращат в същия ден; Поръчки направени след 14ч. се изпращат на следващия работен ден.

Начин на плащане

Потребителят заплаща определената сума на място при доставка от куриер.

Цени за доставка

За гр. София

  • стандартна доставка: 5.00 лв.
  • над 40.00 лв.: БЕЗПЛАТНА

За страната

  • стандартна доставка: 5.00 лв.
  • над 40.00 лв.: БЕЗПЛАТНА

Приоритетна доставка на Вашите пратки се заплаща както следва:

  • до 10:00 часа - + 4.80 лв. с ДДС
  • до 12:00 часа - + 2.40 лв. с ДДС
  • в часови интервал - + 4.80 лв. с ДДС

Важно: При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката. При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да констатирате това в присъствието на куриера и да се обърнете към него за протокол за увредена пратка.

Условия за ползване

Интернет страницата на Neptune Krill Oil представлява търговски център за електронна търговия, чийто създател и собственик е фирма ХЕРБАМЕДИКА ЕООД. Сайтът има специализирана насоченост, а именно продажба на хранителни добавки през интернет мрежата по индивидуална поръчка на клиента. Всички цени, посочени в този сайт, са с включено ДДС и не включват цена за доставка!

ХЕРБАМЕДИКА ЕООД си запазва правото да променя цените без да дължи предварително уведомяване на своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. Всички запазени марки са притежание на техните собственици. Съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждано или показвано без писмено съгласие от фирма ХЕРБАМЕДИКА ЕООД.

Дефиниции

“Потребител” е всеки, който е заредил в Интернет страницата на ХЕРБАМЕДИКА ЕООД.
“Артикули” са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване.
“Поръчка” е индивидуалната заявка за закупуване на избрания Артикул/Артикули при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя.
“Услуги” са всички действия, осъществявани от ХЕРБАМЕДИКА ЕООД при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Артикулите от Сайта.
Преамбюл Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които ХЕРБАМЕДИКА ЕООД предоставя Услуги на Потребителите си посредством Сайта. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта.
Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра на сайта на ХЕРБАМЕДИКА ЕООД на IP адрес на потребител, както и всяка друга предоставена информация. Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител.

Предмет на Общите условия

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от ХЕРБАМЕДИКА ЕООД чрез Сайта.

Стоки, обект на продажба

Обект на продажба са Артикулите, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя. Артикулите, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики. Заявяването за закупуване на Артикул/Артикули се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството им.

Способи за плащане

След реализиране на индивидуалната заявка за закупуване на избрания Артикул, по определения за това ред, Потребителят заплаща определената сума на място при доставка от куриер.

Рекламация

Потребителите на този онлайн магазин имат право да се откажат от поръчаните продукти в срок от 14 календарни дни, считано от датата на тяхното получаване на посочения адрес за доставка, съгласно чл. 50 от ЗЗП в случай, че те не са използвани освен за проба (функционалност на стоката, съвпадане на размер), не са увредени и е налична опаковката им, като също така е запазен и търговския им вид (всички етикети, стикери и други, трябва да присъстват на стоката във вида в който тя е била получена).

За да упражни правото си на отказ, Потребителя може по избор:

  • да попълни и изпрати стандартен формуляр (Приложение No. 6 към чл. 47 ал. 1, т. 8 и чл. 52 ал. 2 и 4) за упражняване парвото на отказ от договора.
  • да подаде формулярa за отказ през ФОРМАТА ЗА ОТКАЗ на нашия уебсайт www.herbamedicabg.com или на имейл: office@herbamedicabg.com .
  • да ни уведоми изрично за това по друг, удобен за потребителя начин (телефон, факс, писмо, изпратено по пощата, писмо изпратено по електронна поща и др.).

Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава Артикули от Сайта по реда и условията, посочени в него. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка. Потребителят има право на доставка на заявения Артикул/Артикули и на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в Сайта. Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин. Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на ХЕРБАМЕДИКА ЕООД.

Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите:

* да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от ХЕРБАМЕДИКА ЕООД Услуги;
* да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
* да уведомява незабавно ХЕРБАМЕДИКА ЕООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
* да не извършва злоумишлени действия.

Права и задължения на сайта на ХЕРБАМЕДИКА ЕООД

ХЕРБАМЕДИКА ЕООД няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги. ХЕРБАМЕДИКА ЕООД има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на сайта на ХЕРБАМЕДИКА ЕООД или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на ХЕРБАМЕДИКА ЕООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба. ХЕРБАМЕДИКА ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ХЕРБАМЕДИКА ЕООД, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги.

ХЕРБАМЕДИКА ЕООД не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез ХЕРБАМЕДИКА ЕООД.

ХЕРБАМЕДИКА ЕООД може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. ХЕРБАМЕДИКА ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание.

Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на www.krilloil.bg и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси. ХЕРБАМЕДИКА ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.krilloil.bg във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ХЕРБАМЕДИКА ЕООД. Потребителят е длъжен да обезщети ХЕРБАМЕДИКА ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ХЕРБАМЕДИКА ЕООД в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

Изменение на Общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ХЕРБАМЕДИКА ЕООД, като същият се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения – за запознаване с тях. Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то ХЕРБАМЕДИКА ЕООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение. Уведомления Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.

Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите:

* да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от ХЕРБАМЕДИКА ЕООД Услуги;
* да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
* да уведомява незабавно ХЕРБАМЕДИКА ЕООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
* да не извършва злоумишлени действия.